Szlak Wzgórz

Wpis opublikowano: 30 listopada 2015

Szlak Wzgórz Szymbarskich (czarny szlak pieszy o długości 120,3 km w tym na terenie powiatu 20,5 – 30,25 km i 36,5 – 46 km) jest najdłuższym szlakiem regionu gdańskiego. Prowadzi on z Trójmiasta w centralną część wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego do Wzgórz Szymbarskich, które ze swą kulminacją – Wieżycą są najwyżej położonym miejscem na całym Niżu Środkowoeuropejskim. Początkowa partia szlaku przebiega w strefie krawędziowej wysoczyzny, gdzie oprócz uroczych zakątków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego takich jak Łysa Góra, Dolina Ewy czy Wzniesienie Marii znaleźć można mało znane ale ciekawe peryferyjne części Gdańska. Do Wzgórz Szymbarskich szlak dochodzi od strony wschodniej przemierzając lasy kolbudzko-przywidzkie, w których obchodzi Jezioro Otomińskie, dwukrotnie natrafia na Radunię.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru