Trasa wodniacka Motławą przez Żuławy Gdański

Wpis opublikowano: 30 listopada 2015

Sieć wodna Żuław jest dość skomplikowana, tworzy ją wypracowywany przez minione stulecia system rzek, kanałów i rowów melioracyjnych, ujętych w obwałowania, z pobudowanymi wieloma przepompowniami.
Środkiem Żuław Gdańskich płynie rzeka Motława, której źródła znajdują się na Rokickich Łąkach niedaleko Tczewa, a uchodzi do Martwej Wisły w Gdańsku. Długość rzeki wynosi 64 km, jej charakter jest typowo nizinny, o bardzo małym spadku, z wieloma charakterystycznymi krętymi zakolami.
Walorami turystyczno-krajobrazowymi decydującym o turystycznej atrakcyjności trasy wzdłuż Motławy są walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz liczne żuławskie zabytki. Na całych Żuławach można spotkać wiele ceglanych i belkowo – ceglanych kościołów, domów podcieniowych, z ozdobnymi drewnianymi gankami i werandami. Spotkać także można ciekawe spichlerze i urocze drewniane chaty w kolorowych ogródkach. Nie bez znaczenia jest uprzejmość tutejszych mieszkańców, u których można się zatrzymać oraz posilić.
Trasa ta oraz przyległa do niej trasa piesza i rowerowa „Motławą przez Żuławy Gdańskie”, prowadzi z Gdańska przez Kamienną Śluzę, Olszynkę i Orunię, dalej przez Kramik (gdzie wpada Radunia i Czarna Łacha), Krępiec, obok Dziewięciu Włók, przez Wiślinę i Lędowo do Wróblewa. Stąd już niedaleko do Grabin-Zameczku (duży postój przy parku, nieopodal dawny dwór obronny z fosami, młyn wodny, a także miejsce gdzie wpada Kłodawa i Bielawa). Następnie przez Suchy Dąb, Krzywe Koło, trasa prowadzi do Koźlin. Tam dzięki pomocy Strażnicy Wałowej wodniacy mogą przeprawić się (przewożąc kajaki) nad Wisłe, skąd już niedaleko w górę rzeki do Tczewa lub w dół do Przegaliny (na Martwą Wisłę) albo Gdańskiej Głowy (na Szkarpawę).

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru