Zamek Krzyżacki z XIV wieku Grabiny Zameczek

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Zamek w Grabinym Zameczku wznieśli krzyżacy w XIV wieku na niewielkim wzniesieniu przy ujściu Kłodawy do Motławy. Założenie powstało na planie czworoboku otaczającego wewnętrzny dziedziniec. Główny dom mieszkalny stał wzdłuż kurtyny zachodniej, zaś przy pozostałych kurtynach wzniesiono zabudowania gospodarcze. Wjazd na zamek prowadził przez most nad fosą od strony północnej. W narożnikach południowo-zachodnim i południowo-wschodnim stały dwie baszty obronne. Pierwsza rozbudowa warowni miała miejsce w latach 1403-06 pod kierunkiem Mikołaja Fellensteina. W roku 1459 budowla uległa poważnemu zniszczeniu.
Po przejęciu zamku przez miasto Gdańsk był on dzierżawiony rodom mieszczańskim. W latach 1514-1518 zamek został odbudowany. Przebywał na nim król Stefan Batory w czasie wojny z Gdańskiem. Kolejnym zniszczeniom budowla uległa w roku 1577, a w latach 1578-1585 znowu została odbudowana, lecz już w zmienionej formie. W późniejszych czasach miały miejsce dalsze przebudowy, w trakcie których umieszczono w skrzydle zachodnim kaplicę i wzniesiono nowe budynki gospodarcze. W XVIIIi XIX wieku zamek pełnił rolę folwarku. Po II wojnie światowej był użytkowany przez miejscowy PGR i mieszkali w nim robotnicy rolni, Obecnie jest własnością prywatną. Do dzisiaj zachowała się brama wjazdowa z herbem Gdańska, kaplica, budynek zawierający w sobie średniowieczne mury, fragmenty murów , oraz fundamenty budynków i cylindrycznej baszty.
Grabiny Zameczek jest położony na Żuławach 9 km na wschód od Pruszcza Gdańskiego , przy drodze nr.227. Zamek znajduje się w centrum wsi.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru