Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu

Wpis opublikowano: 30 listopada 2011

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich rozpoczął swoją działalność 1.IX.2005r. ŻOKiS jest publiczną placówką kulturalno – oświatową, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie pozaszkolnym. Siedzibą ośrodka jest zabytkowy budynek usytuowany w centrum miejscowości Cedry Wielkie.
Działalność ośrodka polega na prowadzeniu różnego rodzaju zajęć zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych. Zajęcia prowadzone na terenie placówki to min.: aerobik, taekwondo, zajęcia językowe. W ośrodku funkcjonuje również Żeński Chór. Organizowane są również festyny, wystawy i wernisaże oraz inne imprezy okolicznościowe, na które chętnie przybywają mieszkańcy gminy Cedry Wielkie i nie tylko.
Wynajmowane są sale na zebrania, spotkania, pokazy oraz różne imprezy rodzinne i okolicznościowe.
W budynku ŻOKiS znajduje się sala komputerowa, gdzie każdy może skorzystać bezpłatnie z internetu.
W Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich ma swoja siedzibę :
– Gminna Biblioteka Publiczna – dyrektor Dorota Nawrocka
– Gminne Centrum Informacji – Karolina Słowik
– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cedry Wielkie – prezes Katarzyna Spłocharska

Historia powstania Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
Przez wiele lat parter budynku był siedzibą Samorządowego Przedszkola w Cedrach Wielkich natomiast na piętrze znajdowały się służbowe mieszkania pracowników oświaty. Pod koniec lat 90 –tych ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu Rada Gminy podjęła decyzję o konieczności zawieszenia działalności przedszkolnej. Maluchy wraz z kadrą wychowawczą przeniosły się do przystosowanego budynku w Cedrach Małych , gdzie do dzisiaj istnieje Samorządowe Przedszkole nr 2 w Cedrach Małych. Zamknięty i zabezpieczony budynek byłego przedszkola przez kilka kolejnych lat czekał na lepsze czasy. Dopiero w 2004 roku władze gminy zdobyły pieniądze i rozpoczęto remont. W 2005 roku otwarto nową instytucję pod nazwą Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru