Kopia_Dzieci na wycieczce w Starej Papierni

Moc dobrej zabawy! Dzieci z Gminy Trąbki Wielkie odwiedziły Starą Papiernię w Łapinie. LGD “Trzy Krajobrazy” we współpracy z GOKSiR w Trąbkach Wielkich zorganizowało wycieczkę po obszarze LGD dla najmłodszych mieszkańców. Dzieci mogły przejechać się drezynami, zobaczyć wystawę muzealną jak i poznać historię obszaru oglądając wystawę strojów gdańskich z XVII w. Miały także okazję samodzielnie czerpać papier i usłyszeć o ochronie środowiska. Być może zadowolone […]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 14/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 13/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 11/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Suchy Dąb – zapowiedź

Rodzinny Rajd Rowerowy po Gmina Suchy Dąb! Już w sobotę (29.09.18 r.) spotykamy się o godz. 9.00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Suchym Dębie i ruszamy na rodzinny Rajd Rowerowy z atrakcjami. Jest to kolejna inicjatywa, która ma służyć aktywnemu poznawaniu walorów turystycznych obszaru i podnoszeniu wiedzy w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Organizatorem jest OSP w Suchym Dębie. Serdecznie zapraszamy!