Zakończenie I etapu tworzenia LSR

LGD „Trzy Krajobrazy” zakończyło I kluczowy etap tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. W ramach tego etapu, zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, w tym także analizy SWOT. Jednocześnie na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl, a także na Facebooku, została zamieszczona analiza wraz z formularzem uwag, za pomocą którego mieszkańcy obszaru mogli zgłaszać wątpliwości. Przeprowadzono także badanie potrzeb […]

10 – lecie partnerstwa

W dniu 14 września 2022, Pani Prezes Emilia Grzyb oraz Dyrektor Biura LGD Pan Roman Grzyb, uczestniczyli w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, w uroczystości 10- lecia partnerstwa między Gminą Trąbki Wielkie, a niemiecką Gminą Markt Uehlfeld.  Przedstawiciele naszej LGD „Trzy Krajobrazy” zostali uhonorowani z tej okazji pamiątkowym medalem, a w podziękowaniu Pani Prezes Emilia Grzyb obdarowała gości z Niemiec pamiątkowymi albumami […]

Dożynki 2022:)

Jak co roku, LGD „Trzy Krajobrazy” uczestniczyło w święcie plonów, jakim są Dożynki Gminne. W tym roku Pani Prezes Emilia Grzyb, w dniu 27 sierpnia 2022 uczestniczyła w „Festiwalu Wikliny” w Suchym Dębie oraz w tym samym dniu w dożynkach w Pszczółkach, które odbyły się w Parku Lipowym pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”. Oba wydarzenia są kontynuacją imprez markowych, zrealizowanych ze środków LGD w latach 2017-2018  w ramach realizacji LSR 2014-2020. Natomiast […]

Przedsiębiorcy!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku organizuje w dniu 6 września br. spotkanie online pt. „Instrumenty zwrotne jako alternatywa w pozyskaniu kapitału dla firm”. Na wydarzeniu będziemy mówić jak firmy z woj. Pomorskiego mogą pozyskać pożyczki na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, licencji, materiałów, towarów, koszty bieżące lub poszukują pewnej opcji zabezpieczenia kredytu.Krótsze procedury, lepsze oprocentowanie czy dogodny okres spłaty to tylko kilka z wielu zalet, które posiadają […]

Promocja aplikacji 3 Krajobrazy Gdańskie

W tym roku w sezonie letnim 2022 Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” kontynuuje promocję  walorów turystycznych obszaru. W dniach  2 – 8 lipca 2022 odbył się kolejny już rejs promocyjny. Pływaliśmy w samym centrum Gdańska dużym jachtem motorowym „OLA” z naszymi kolorowymi banerami, promującymi portal 3 KrajobrazyGdańskie.com. Odwiedziliśmy również inne przystanie Pętli Żuławskiej – Błotnik i Rybinę. Ze względu na pogodę nie odwiedziliśmy Zalewu […]

Spotkania konsultacyjne I etapu tworzenia LSR

Szanowni Państwo, w dniach 27-29.06.2022 odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele mieszkańców wszystkich 6 gmin naszego obszaru. Obecni byli Wójt gminy Trąbki Wielkie, Zastępca Wójta gminy Cedry Wielkie, sołtysi, przedstawiciele instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele gmin, beneficjenci programu 2014-2020. Na spotkaniach został przedstawiony projekt analizy SWOT, a także potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru. Sporządzone wnioski […]