Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR 2014-2020

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy raport z przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zgodnie z Wytycznymi nr 10/01/2022 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR 2014-2020

Zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych pn. „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, realizowanych w ramach operacji „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”. Warsztaty skierowane są do mieszkańców województwa pomorskiego i odbędą się 2 lutego 2023 r. w Gdańsku (Restauracja Winne Grono, ul. Mikołaja Kopernika 17a, […]

Spotkania konsultacyjne etap II zakończone

Szanowni Państwo, LGD „Trzy Krajobrazy” w grudniu 2022 r., zakończyło spotkania konsultacyjne II etapu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Na spotkaniach przedstawiono zarys celów i przedsięwzięć, a także wskaźników rezultatu i produktu. Projekt celów został skonstruowany na podstawie stworzonej analizy potrzeb i potencjału obszaru LGD, która została wcześniej skonsultowana ze społecznością lokalną, w tym poprzez ankiety, spotkania konsultacyjne, indywidualne spotkania branżowe. W dalszych etapach, na podstawie stworzonej […]

Wesołych Świąt!!

Biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo, W dniu 23 grudnia 2022 (piątek) biuro LGD w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynne od godz. 12.00 Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, OSP, harcerzy, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej […]