UWAGA! Możliwość aneksowania umów na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie dotyczącym m.in. miejsc pracy

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone […]

Biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2020 (czwartek) oraz 28 grudnia 2020 (poniedziałek) biuro LGD w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Zdalne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy”

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD, które odbędzie się ze względu na stan epidemiczny w trybie zdalnym w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 16.30 za pomocą aplikacji ZOOM. Szczegóły spotkania otrzyma każdy Członek LGD na podanego w deklaracji członkowskiej e-maila. Prosimy Członków LGD o aktywne uczestnictwo w Zebraniu. Porządek obrad Zdalnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków LGD

Ankieta ewaluacyjna LSR 2014-2020

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania na terenie gminy/powiatu. Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki temu uzyskamy trafny obraz doświadczanych przez Państwa […]

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naborów 21/2020 i 22/2020

Szanowni Państwo, Dnia 23 października 2020 odbyło się XIV Posiedzenie Rady LGD, na którym dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów 21/2020 oraz 22/2020.Poniżej prezentujemy protokół z posiedzenia Rady LGD oraz wyniki tej oceny. Protokół z XIV Posiedzenia Rady LGD Nabór 21/2020 Lista operacji zgodnych z LSR 21/2020Lista operacji wybranych do finansowania 21/2020Lista operacji niewybranych do finansowania 21/2020 Nabór 22/2020 Lista operacji zgodnych z LSR 22/2020Lista operacji […]

XIV Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo, Wiceprzewodniczący Rady LGD w porozumieniu z Zarządem LGD  oraz z Biurem LGD, zwołuje XIV Posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się 23.10.2020 r. o godz. 9.30, w biurze LGD przy ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański. Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naboru 21/2020 – Rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją oraz naboru 22/2020 – operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub […]