XIV Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo, Wiceprzewodniczący Rady LGD w porozumieniu z Zarządem LGD  oraz z Biurem LGD, zwołuje XIV Posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się 23.10.2020 r. o godz. 9.30, w biurze LGD przy ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański. Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naboru 21/2020 – Rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją oraz naboru 22/2020 – operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub […]

Ogłoszenie o naborze nr 22/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2020 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy. ZAKRES TEMATYCZNY:  „ Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane […]

Ogłoszenie o naborze nr 21/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 21/2020 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” (w ramach §2 […]

Biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 14-08-2020 (piątek) biuro LGD w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Planowany nabór wniosków

Szanowni Państwo, LGD „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków na działanie „Rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności turystycznej lub rekreacyjnej” oraz na działanie „Projekty inwestycyjne, w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych”. Termin planowanego naboru to 30 wrzesień – 13 październik 2020. Chętnych przedsiębiorców zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce […]

UWAGA! Ułatwienia w realizacji projektów dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informujemy, że z dniem 7 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1196). Rozporządzenie reguluje m.in. podejście do oceny wywiązywania się beneficjentów w okresie stanu […]