Ogłoszenie o naborze 26/2023

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” (w ramach §2 ust. 1. pkt. 2 lit […]

Ogłoszenie o naborze nr 25/2023

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy. ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.” ( w ramach §2 ust. 1. pkt. 2 lit […]

Ostatni etap konsultacji projektu LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do ostatniego etapu konsultacji społecznych, przygotowanego na podstawie badań społecznych i danych zastanych, projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. W dokumencie zostały ujęte potrzeby społeczności, wyrażone w badaniach ankietowych oraz w bezpośrednio przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych. Zapraszamy do lektury: Projekt LSR Formularz Uwag W dniu 04-05-2023 konsultacje zostały zakończone.

Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 02 maja 2023, biuro LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wesołych Świąt!!!

UWAGA ! Zmiana terminu planowanych naborów wniosków

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach: – działania: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” – dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i zameldowanych na stałe lub czasowo na obszarze LGD oraz – działania: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” – dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych […]