Bezpłatne szkolenia dla osób chcących pozyskać wsparcie finansowe UE na lata 2014-2020 z LGD Trzy Krajobrazy

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na szkolenia dla osób, które chciałyby uzyskać
wsparcie finansowe z zakresu tworzenia lub rozwoju działalności gospodarczej.
Bezpłatne szkolenia mają na celu omówienie zasad uzyskania pomocy oraz omówienie podstawowych dokumentów niezbędnych
do złożenia wniosku w ramach planowanych konkursów.

W związku z dużym zainteresowaniem i zamknięciem list uczestników szkoleń do 3 sierpnia włącznie, można się jedynie zgłaszać na szkolenie w dniu 10 sierpnia. Prosimy o zgłoszenia na adres kontakt@trzykrajobrazy.pl podając imię i nazwisko. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 sierpnia.

Terminy bezpłatnych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresu tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej Hotel Chopin, ul. Chopina 28,
83-000 Pruszcz Gdański

l.p. termin zakres
1. 20 lipiec 2016 (lista zamknięta) Tworzenie działalności gospodarczej
2. 27 lipiec 2016  (lista zamknięta) Rozwój działalności gospodarczej
3. 03 sierpień 2016  (lista zamknięta) Tworzenie działalności gospodarczej
4. 10 sierpień 2016 Rozwój działalności gospodarczej

Planowane programy szkoleń:

Tworzenie działalności gospodarczej

l.p. Godz. temat
1. 9.30 – 10.00 Rejestracja i przywitanie uczestników
2. 10.00 – 10.30 Ogólne warunki uzyskania wsparcia
3. 10.30 – 13.00 Przygotowanie wniosku na tworzenie działalności gospodarczej wraz z omówieniem Lokalnych Kryteriów Wyboru
4. 13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
5. 13.30 – 15.00 Podstawowe zasady tworzenia biznesplanu
6. 15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
7. 15.30 – 16.00 Terminy naborów wniosków
8. 16.00 – 16.30 Pytania i odpowiedzi
9. 16.30 Zakończenie szkolenia

Rozwój działalności gospodarczej

l.p. Godz. temat
1. 9.30 – 10.00 Rejestracja i przywitanie uczestników
2. 10.00 – 10.30 Ogólne warunki uzyskania wsparcia
3. 10.30 – 13.00 Przygotowanie wniosku na rozwój działalności gospodarczej wraz z omówieniem Lokalnych Kryteriów Wyboru
4. 13.00 – 13.30 Przerwa kawowa
5. 13.30 – 15.00 Podstawowe zasady tworzenia biznesplanu
6. 15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
7. 15.30 – 16.00 Terminy naborów wniosków
8. 16.00 – 16.30 Pytania i odpowiedzi
9. 16.30 Zakończenie szkolenia

udostępnij ten post