Aktualne ogłoszenia o naborach

Aktualne ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o naborze 24/2021

Wyniki oceny wniosków:Protokół z XV Posiedzenia Rady LGDLista operacji zgodnych z LSRLista operacji wybranych do finansowaniaLista operacji niewybranych do finansowania OGŁOSZENIE NR 24/2021 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021

Wyniki oceny wniosków: Protokół z XV Posiedzenia Rady LGDLista operacji zgodnych z LSRLista operacji wybranych do finansowaniaLista operacji niewybranych do finansowania OGŁOSZENIE NR 23/2021 Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2019

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2019
Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 17/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowane przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 18/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnej, wykorzystujące: istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru, profesjonalistów z określonych dziedzin, w celu stworzenia zorganizowanych grup zainteresowań”

Czytaj więcej »