Co się stało z setkami tysięcy Euro?

Co się stało z setkami tysięcy eurood LGD „Trzy Krajobrazy”? Jak i gdzie wykorzystano środki z Unii Europejskiej w gminie  Pruszcz Gdański Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 rozdysponowała miliony euro w 6 gminach powiatu gdańskiego. Realizatorami projektów były urzędy gmin, ośrodki kultury, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Prezentujemy projekty w poszczególnych gminach naszego obszaru. Dzisiaj gmina […]

„Pomóż sąsiadowi” – warsztaty lokalnych liderów społeczności lokalnej.

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji „I Ty możesz wszystko” Pani Prezes Emilia Grzyb uczestniczyła w podsumowaniu projektu, realizowanego od 2019 roku „Pomóż sąsiadowi” – warsztaty lokalnych liderów społeczności lokalnej za pośrednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” w ramach LEADER 2014-2020. Na terenie gminy Kolbudy odbywały się liczne zajęcia i warsztaty dedykowane seniorom. Mieszkańcy zdobywali nowe umiejętności plastyczne, poznawali przydatne w życiu codziennym zagadnienia z zakresu prawa, psychologii czy mediacji. […]

Biuro LGD nieczynne

Szanowni Państwo, W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro LGD „Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Doradztwo w sprawie wniosków o pomoc

Szanowni Państwo, W drugiej połowie roku na jesieni jest planowany nabór na działanie „Rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” Na dzień dzisiejszy przewidywana kwota środków na nabór to 460 000,00 zł, aczkolwiek kwota ta może ulec zmianie. W związku z tym, chętnych prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o warunkach pomocy: https://trzykrajobrazy.pl/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/ a także z dokumentami aplikacyjnymi: https://trzykrajobrazy.pl/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-2/

Wesołych Świąt!

Konsultacje społeczne – ankieta skierowana do mieszkańców obszaru LGD „Trzy Krajobrazy”

Twój głos jest dla nas bardzo ważny! Konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców obszaru LGD „Trzy Krajobrazy”