Zmiana władz w LGD „Trzy Krajobrazy”

Szanowni Państwo, Po 17 latach wspaniałej współpracy, ogromnego zaangażowania w tworzenie LGD jak i realizację kolejnych Lokalnych Strategii Rozwoju oraz wsparcia swoim doświadczeniem, Pani Emilia Grzyb zrezygnowała z funkcji Prezesa LGD. Pragniemy serdecznie podziękować za tyle lat włożonego serca w LGD oraz nieocenionego wsparcia pracowników biura jak i społeczności lokalnej. Mamy nadzieję na dalszą współpracę i zaangażowanie w życie społeczności. Dziękujemy także ustępującym Członkom Zarządu: Pani Wiceprezes […]

Ostatni etap konsultacji projektu LSR na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do ostatniego etapu konsultacji społecznych, przygotowanego na podstawie badań społecznych i danych zastanych, projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. W dokumencie zostały ujęte potrzeby społeczności, wyrażone w badaniach ankietowych oraz w bezpośrednio przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych. Zapraszamy do lektury: Projekt LSR Formularz Uwag W dniu 04-05-2023 konsultacje zostały zakończone.

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, OSP, harcerzy, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej […]

Konsultacje społeczne: Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także Analiza SWOT

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wspólnej budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Poniżej udostępniamy Analizę potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru, a także analizę SWOT. Za pomocą formularza uwag mogą Państwo zgłaszać swoje zastrzeżenia do sporządzonego projektu. Prosimy o rzetelne uzasadnianie proponowanych zmian. Analiza potrzeb rozwojowych, potencjału obszaru oraz analiza SWOT Formularz uwag

Co się stało z setkami tysięcy Euro?

Co się stało z setkami tysięcy eurood LGD „Trzy Krajobrazy”? Jak i gdzie wykorzystano środki z Unii Europejskiej w gminie  Pruszcz Gdański Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 rozdysponowała miliony euro w 6 gminach powiatu gdańskiego. Realizatorami projektów były urzędy gmin, ośrodki kultury, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Prezentujemy projekty w poszczególnych gminach naszego obszaru. Dzisiaj gmina Pruszcz […]

„Pomóż sąsiadowi” – warsztaty lokalnych liderów społeczności lokalnej.

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji „I Ty możesz wszystko” Pani Prezes Emilia Grzyb uczestniczyła w podsumowaniu projektu, realizowanego od 2019 roku „Pomóż sąsiadowi” – warsztaty lokalnych liderów społeczności lokalnej za pośrednictwem LGD „Trzy Krajobrazy” w ramach LEADER 2014-2020. Na terenie gminy Kolbudy odbywały się liczne zajęcia i warsztaty dedykowane seniorom. Mieszkańcy zdobywali nowe umiejętności plastyczne, poznawali przydatne w życiu codziennym zagadnienia z zakresu prawa, psychologii czy mediacji. Mieli […]