Działania aktywizacyjne LGD

Działania aktywizacyjne LGD

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na realizacje:Operacji  polegającej na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych (m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Beneficjent:Lokalna Grupa

Czytaj więcej »
Działania aktywizacyjne LGD

Generator wniosków o przyznanie pomocy

W ostatnim czasie dostaliśmy informacje,  że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W związku z tym, przekazujemy

Czytaj więcej »
Działania aktywizacyjne LGD

Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzona

Szanowni Państwo, Zarząd LGD Trzy Krajobrazy informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 Komisja Oceniająca, a w dniu 28 kwietnia Zarząd Województwa, zatwierdzili do realizacji listę LSR w województwie Pomorskim. Nasza strategia została

Czytaj więcej »
Działania aktywizacyjne LGD

W oczekiwaniu na ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” informuje, że dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 kierowanej przez społeczność znajduje się w ocenie. W związku z powyższym do czasu zakończenia oceny LGD nie ogłasza naborów wniosków.

Czytaj więcej »