Archiwum: LEADER 2007-2013

W dniach od 8 do 13 grudnia 2009r. przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” były gośćmi niemieckiej Lokalnej Grupy Działania „ Aischgrund” z rejonu Środkowej Frankonii w Bawarii. Emilia Grzyb – Prezes LGD i Dorota Perfikowska Wiceprezes miały okazję zapoznać się z projektami zrealizowanymi w ramach programu LEADER … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania (LGD) “Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania wniosków:28.12.09 – 22.01.10

W dnaich 3-4 grudnia 2009r. w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy odbędzie się szkolenie dla członków organów LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna)Poniżej znajduje się program szkolenia:PPROGRAM SZKOLENIA 3-4.12.2009

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia , że w dniu 22.01.2010 roku o godz. 15.00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na konkurs w ramach działania 4.1/413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Równocześnie podaje się do publicznej wiadomości , … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru