Archiwum: LEADER 2007-2013

„BUDOWA INNOWACYJNEJ MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ” ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH Załączniki SZCZEGÓŁY KONKURSU OFERTOWEGO 122 KB Załączniki nr 3 (Projekty wykonawcze) [Wszystkie, archiwum RAR] 2 MB Załączniki nr 4 (Plany zagospodarowania) [Wszystkie, archiwum RAR] 6 MB … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Planowany termin naboru: 13 sierpnia 2014r. – 27 sierpnia 2014r.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy” lub telefonicznie: 666 350 070, (58) 306 33 55

Dnia 29-04-2014 r. Rada LGD „Trzy Krajobrazy” wybrała operacje do finansowania w ramach działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” (konkursy tematyczne). W związku z tym w rozwinięciu wiadomości zamieszamy listy operacji wybranych do finansowania z poszczególnych działań.

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 29.04.2014 roku godz. 9.00 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności z LSR/zakresem tematycznym konkursu, liczbie uzyskanych punktów.

16 kwietnia 2014

Listy ocenionych operacji

Rada, w dniu 15-04-2014 r. dokonała oceny złożonych wniosków. Listy do pobrania dostępne w rozwinięciu wiadomości.

LGD Trzy Krajobrazy w dn. 07.04.2014 zakończyła nabór wniosków na konkursy tematyczne z działań Odnowa i rozwoj wsi , Małe projekty i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Posiedzenie Rady w celu oceny złożonych wniosków odbędzie się 15.04.2014 w Biurze LGD “Trzy Krajobrazy” w Lędowie o godz. 9.00

na działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, “Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. “Małe projekty”

Załączniki Lista operacji wybranych i niewybranych dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, konkurs tematyczny: “Działalność usługowa związana ze zdrowiem” 579 KB

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 08.01.2014 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, ul. Szkolna 5, o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności z LSR/zakresem tematycznym konkursu, liczbie uzyskanych punktów (dotyczy działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru