Archiwum: LEADER 2007-2013

Załączniki Lista ocenionych operacji 285 KB

11 grudnia 2013

Posiedzenie Rady

18.12.2013 roku godz. 16.00, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych na konkurs: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – temat konkursu: Działalność usługowa związana ze zdrowiem”,

Możliwość zdobycia dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs tematyczny) – temat konkursu: „Działalność usługowa związana ze zdrowiem”

Możliwość zdobycia środków z Unii Europejskiej na działalność gospodarczą. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Działalność usługowa związana ze zdrowiem”

W związku z zakończeniem procedury oceny wniosków o przyznanie pomocy, których nabór odbył się w dniach 22 sierpień – 13 wrzesień 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, LGD „Trzy Krajobrazy” przedstawia listy operacji wybranych  do finansowania.  Ponadto informujemy, iż decyzja Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania … Czytaj dalej

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu 08.10.2013 roku w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, ul. Szkolna 5, o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie zgodności z LSR/zakresem tematycznym konkursu, liczbie uzyskanych punktów (dotyczy działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ,  … Czytaj dalej

25 września 2013

Listy ocenionych operacji

Informujemy, iż na posiedzeniach Rady w dniach 21-09-2013 r. oraz 24-09-2013 r. Rada dokonała oceny złożonych wniosków w ramach ogłoszonego naboru w dniach 22-08. – 13-09.2013 r. Załączniki Listy ocenionych operacji Małe projekty – konkurs tematyczny:Organizacja szkoleń lub warsztatów dla społeczności lokalnej z zakresu nowoczesnych … Czytaj dalej

Ze względu na ilość złożonych wniosków, Posiedzenie Rady oceniające wnioski zostanie kontynuowane we wtorek, 24-09-2013 r. o godz. 16.00.

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu: 21.09.2013 roku godz. 9.00, w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych na konkursy: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – temat … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru