Nabory wniosków

Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze nr 22/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2020 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Czytaj więcej »
Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze nr 21/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 21/2020 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Czytaj więcej »
Nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 20/2019

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2019

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej »