Aktualności Stowarzyszenia

LGD “Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD, dnia 18 grudnia 2017, o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy, przy ul. Bałtyckiej 3C. Prosimy o przybycie na Zebranie, ze względu na zmiany w statucie LGD.

15 listopada 2017

Oferta pracy!!!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegające … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegający na dystrybucji środków finansowych … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo)…

LGD „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza wszystkich Członków LGD “Trzy Krajobrazy” na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Trzy Krajobrazy”, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2017 o godz. 16.30 w Hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 28.   Porządek obrad Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego … Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na realizacje:  Operacji  polegającej na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych( m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy ” Ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański NIP: … Czytaj dalej

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 14-12-2016 … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” będzie realizować podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, … Czytaj dalej

LGD “Trzy Krajobrazy” wraz z KGW Rzeczpospolita Babska w Wiślince oraz stanicą wodną w Wiślince, serdecznie zaprasza na Rodzinne Regaty Świętojańskie.
Czytaj dalej (plakat)

LGD “Trzy Krajobrazy” zaprasza Członków Rady LGD na szkolenie w zakresie wybranych zagadnień z lokalnych kryteriów wyboru, procedur oceny wniosków, w tym warsztaty obsługi aplikacji, za pomocą których będzie prowadzona ocena wniosków. Szkolenie wraz z warsztatami odbędzie się dnia 24 czerwca o godz. 16.30 w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83-021 Wiślina. … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru