Aktualności Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Rady LGD, nieobecnych na pierwszym szkoleniu w dniu 30 maja 2016 r. lub tych, którzy nie zdali egzaminu, na dodatkowe szkolenie w dniu 07 czerwca 2016 (wtorek), o godz. 09.00 w biurze LGD w Lędowie. Zakres szkolenia: LSR w zakresie diagnozy obszaru, analizy … Czytaj dalej

LGD „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza wszystkich Członków LGD “Trzy Krajobrazy” na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Trzy Krajobrazy”, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 o godz. 16.45 w Hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 28. Drugi termin Zebrania wyznacza się na 8 … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Rady LGD na szkolenie w dniu 30 maja 2016 (poniedziałek), godz. 16.30 w biurze LGD w Lędowie. Zakres szkolenia: LSR w zakresie diagnozy obszaru, analizy SWOT, cele, wskaźniki, plan działania i budżet. Szkolenie zakończone zostanie testem. Członek Rady musi … Czytaj dalej

11 maja 2016

PRACA W LGD!!!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” będzie realizować podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Zarząd LGD Trzy Krajobrazy informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 Komisja Oceniająca, a w dniu 28 kwietnia Zarząd Województwa, zatwierdzili do realizacji listę LSR w województwie Pomorskim. Nasza strategia została oceniona pozytywnie a tym samym otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację działań przedstawianych w strategii na lata 2014-2020 … Czytaj dalej

Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” informuje, że dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 kierowanej przez społeczność znajduje się w ocenie. W związku z powyższym do czasu zakończenia oceny LGD nie ogłasza naborów wniosków. Przewidywany termin zakończenia oceny – maj 2016, po tym terminie nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie Wdrażania Lokalnej … Czytaj dalej

11 stycznia 2016

Ogłoszenie o pracę

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” poszukuje osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku do pracy w ramach stażu, na stanowisku specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie. W przypadku sprawdzenia się i zaangażowania osoby na tym stanowisku, istnieje możliwość zatrudnienia na pełny etat. Biuro LGD znajduje się w Lędowie, … Czytaj dalej

21 grudnia 2015

Życzenia Świąteczne

  Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzy Prezes LGD “Trzy Krajobrazy” Emilia Grzyb, Zarząd oraz Biuro  

Serdecznie zapraszamy Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 11-12-2015 o godz. 17.00 w Hotelu Chopin, ul. Chopina 28, 83-000 Pruszcz Gdański. Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest m.in. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, procedur związanych z realizacją … Czytaj dalej

17 listopada w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyło się spotkanie z aktywnymi mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie przy współpracy z ŻOKiS, KGW Cedry Wielkie, KGW Leszkowy oraz KGW Kiezmark. Głównym tematem spotkania było tworzenie sformalizowanych grup oraz pozyskiwanie środków na rzecz społeczności … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru