Aktualności Stowarzyszenia

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 14-12-2016 … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” będzie realizować podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, … Czytaj dalej

LGD “Trzy Krajobrazy” wraz z KGW Rzeczpospolita Babska w Wiślince oraz stanicą wodną w Wiślince, serdecznie zaprasza na Rodzinne Regaty Świętojańskie.
Czytaj dalej (plakat)

LGD “Trzy Krajobrazy” zaprasza Członków Rady LGD na szkolenie w zakresie wybranych zagadnień z lokalnych kryteriów wyboru, procedur oceny wniosków, w tym warsztaty obsługi aplikacji, za pomocą których będzie prowadzona ocena wniosków. Szkolenie wraz z warsztatami odbędzie się dnia 24 czerwca o godz. 16.30 w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83-021 Wiślina. … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Rady LGD, nieobecnych na pierwszym szkoleniu w dniu 30 maja 2016 r. lub tych, którzy nie zdali egzaminu, na dodatkowe szkolenie w dniu 07 czerwca 2016 (wtorek), o godz. 09.00 w biurze LGD w Lędowie. Zakres szkolenia: LSR w zakresie diagnozy obszaru, analizy … Czytaj dalej

LGD „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza wszystkich Członków LGD “Trzy Krajobrazy” na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Trzy Krajobrazy”, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 o godz. 16.45 w Hotelu Chopin w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Chopina 28. Drugi termin Zebrania wyznacza się na 8 … Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Rady LGD na szkolenie w dniu 30 maja 2016 (poniedziałek), godz. 16.30 w biurze LGD w Lędowie. Zakres szkolenia: LSR w zakresie diagnozy obszaru, analizy SWOT, cele, wskaźniki, plan działania i budżet. Szkolenie zakończone zostanie testem. Członek Rady musi … Czytaj dalej

11 maja 2016

PRACA W LGD!!!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” będzie realizować podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, … Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Zarząd LGD Trzy Krajobrazy informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 Komisja Oceniająca, a w dniu 28 kwietnia Zarząd Województwa, zatwierdzili do realizacji listę LSR w województwie Pomorskim. Nasza strategia została oceniona pozytywnie a tym samym otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację działań przedstawianych w strategii na lata 2014-2020 … Czytaj dalej

Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” informuje, że dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 kierowanej przez społeczność znajduje się w ocenie. W związku z powyższym do czasu zakończenia oceny LGD nie ogłasza naborów wniosków. Przewidywany termin zakończenia oceny – maj 2016, po tym terminie nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie Wdrażania Lokalnej … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru