Aktualności Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”  zatrudni pracownika na stanowisko –  Asystent kierownika biura Wymagania niezbędne –        wykształcenie wyższe –        praktyczna znajomość obsługi komputera –        dyspozycyjność –        dobra organizacja pracy –        prawo jazdy kat. B   Wymagania dodatkowe –        co najmniej 2-letni … Czytaj dalej

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” organizuje we wtorek 23 listopada o godz. 10.00 konferencję podsumowującą przeprowadzone konkursy na działania : małe projekty i odnowa i rozwój wsi. Relację i prezentację przeprowadzi Prezes LGD p. Emilia Grzyb. Ważnym tematem spotkania będzie prezentacja p. Andrzeja Pacuły i p. Krystyny Hartenberger-Pater odnosząca się do analizy obszaru … Czytaj dalej

LGD “Trzy Krajobrazy” ogłasza nabór pracowników do Biura na następujące stanowiska: – kierownik Biura – asystent kierownika Biura   Wymagania dla kandydata na stanowisko kierownika biura Wymagania niezbędne –        wykształcenie wyższe –        co najmniej 5-letni staż pracy –        doświadczenie kierowania zespołem –        znajomość … Czytaj dalej

W Kielcach w dniach  9-11 kwietnia 2010 r. odbyły się ogólnopolskie targi produktów turystyki wiejskiej. Równocześnie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Turystyki Wiejskiej połączona z warsztatami, dotyczącymi budowy produktu turystycznego, jego marketingu i promocji, roli LGD w tworzeniu i dystrybucji  oraz aspektów prawnych w zarządzaniu tym produktem. W konferencji i targach … Czytaj dalej

Zdrowych , wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym beneficjentom i sympatykom życzy Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 19 marca 2010r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Porządek obrad: Przywitanie gości. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie quorum. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2009. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników … Czytaj dalej

Od dnia 16.11.2009 Biuro LGD “Trzy Krajobrazy” znajduje się przy ul. Krótkiej 2 w Pruszczu Gdańskim (róg Grunwaldzkiej i Chopina). Mamy nadzieję, że dzięki zmianie lokalizacji będziemy łatwiej dostępni.

W dnaich 3-4 grudnia 2009r. w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy odbędzie się szkolenie dla członków organów LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna)Poniżej znajduje się program szkolenia:PPROGRAM SZKOLENIA 3-4.12.2009

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 27.01.2010r. w biurze Stowarzyszenia LGD “Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 2 o godz. 16.30 Porządek obrad: 1/ Przywitanie członków 2/ Wybór Przewodniczącego 3/ Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał 4/ Podjęcie uchwał w sprawie … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru