Aktualności Stowarzyszenia

Zdrowych , wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym beneficjentom i sympatykom życzy Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 19 marca 2010r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Porządek obrad: Przywitanie gości. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie quorum. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2009. Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników … Czytaj dalej

Od dnia 16.11.2009 Biuro LGD “Trzy Krajobrazy” znajduje się przy ul. Krótkiej 2 w Pruszczu Gdańskim (róg Grunwaldzkiej i Chopina). Mamy nadzieję, że dzięki zmianie lokalizacji będziemy łatwiej dostępni.

W dnaich 3-4 grudnia 2009r. w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy odbędzie się szkolenie dla członków organów LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna)Poniżej znajduje się program szkolenia:PPROGRAM SZKOLENIA 3-4.12.2009

Zarząd LGD “Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 27.01.2010r. w biurze Stowarzyszenia LGD “Trzy Krajobrazy” w Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 2 o godz. 16.30 Porządek obrad: 1/ Przywitanie członków 2/ Wybór Przewodniczącego 3/ Stwierdzenie prawomocności zebrania do podejmowania uchwał 4/ Podjęcie uchwał w sprawie … Czytaj dalej

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru