Poprzednie ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 14/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu.”

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 13/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru.”

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 11/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: „Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną”

Czytaj więcej »