Działalność Rady LGD

Działalność Rady LGD

II Posiedzenie Rady

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” informuję o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady II Posiedzenia Rady w dniu 21 listopada 2016 r. godz. 16.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina.

Czytaj więcej »
Działalność Rady LGD

Dodatkowe szkolenie dla Członków Rady

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Rady LGD, nieobecnych na pierwszym szkoleniu w dniu 30 maja 2016 r. lub tych, którzy nie zdali egzaminu, na dodatkowe szkolenie w dniu 07

Czytaj więcej »