Szkolenia

Działania aktywizacyjne LGD

Spotkania informacyjno – konsultacyjne

LGD „Trzy Krajobrazy” organizuje kolejne dwa szkolenia dla osób chcących pozyskać wsparcie finansowe z UE. Tym razem skierowane jest ono do osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Czytaj więcej »
Szkolenia

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych ( dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy po 50 roku życia ), uwzględniając zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Czytaj więcej »
Szkolenia

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji polegających na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną.

Czytaj więcej »