Walne Zebrania

Walne Zebrania

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 22 marca 2023 r., godz. 15.45 – I termin,

Czytaj więcej »
Walne Zebrania

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze LGD „Trzy Krajobrazy”

W dniu 2.06.2022 w Mediatece, w Straszynie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”. W zebraniu uczestniczyło 31 członków. Zebranie rozpoczęło się o godz. 15.45. Przewodniczącą

Czytaj więcej »
Walne Zebrania

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni Państwo, Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Zdalne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”

Czytaj więcej »