Walne Zebrania

Walne Zebrania

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni Państwo, Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Zdalne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”

Czytaj więcej »
Walne Zebrania

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo, Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy

Czytaj więcej »