aktywizacyjne

Co się stało z setkami tysięcy euro od LGD „Trzy Krajobrazy”?

Jak i gdzie wykorzystano środki z Unii Europejskiej w gminie Kolbudy?

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju rozdysponowała miliony euro w 6 gminach powiatu gdańskiego. Realizatorami projektów były urzędy gmin, ośrodki kultury, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Dzisiaj przedstawiamy Gminę Kolbudy.

Projekty w Gminie Kolbudy

udostępnij ten post