aktywizacyjne

Co się stało z setkami tysięcy Euro?

Co się stało z setkami tysięcy euro
od LGD „Trzy Krajobrazy”?

Jak i gdzie wykorzystano środki z Unii Europejskiej w gminie  Pruszcz Gdański

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 rozdysponowała miliony euro w 6 gminach powiatu gdańskiego.

Realizatorami projektów były urzędy gmin, ośrodki kultury, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Prezentujemy projekty w poszczególnych gminach naszego obszaru. Dzisiaj gmina Pruszcz Gdański.

Projekty w gminie Pruszcz Gdański

udostępnij ten post