Czym jest Wesele Żuławskie?

Wesele Żuławskie z XVII w. to spektakl teatralny po raz pierwszy przedstawiający, jak wyglądało wyprawianie wesela na terenie Żuław Gdańskich w XVII wieku. Spektakl ukazuje pieśni, muzykę, tańce i obrzędy dawnej epoki wraz z życiem codziennym ówczesnych mieszkańców Żuław Gdańskich na tle wydarzeń historycznych.

“Wesele…” jest śpiewogrą, należy do popularnego w XVII wieku gatunku scenicznego obfitującego w pieśni i muzykę, które przeplatają się ze scenami mówionymi. Dzisiaj śpiewogrę nazwalibyśmy musicalem, jednak termin ten nie jest zwykle kojarzony z takim charakterem pieśni, muzyką z minionej epoki a kładzie większy nacisk na taniec.

Kostium wykorzystywany w przedstawieniu. Zdjęcie z wystawy.

Spektakl ten ma spełnić wielorakie zadania:

  • rolę edukacyjną dla młodzieży szkolnej – w scenariuszu występuje m.in. forma narracji historycznej,
  • wydobycie z “popiołów” zapomnienia i pokazanie obecnej społeczności zamieszkującej ten obszar wartości kulturowych i historycznych tego obszaru, w celu pogłębienia  tożsamości z regionem,
  • rolę promocyjną dla tego rejonu z jego wspaniałymi zabytkami,  unikalnymi w skali kraju, a także Europy,
  • odtworzenie strojów , muzyki i tańców z epoki,
  • stworzenie produktu kulturowo-turystycznego, który mógłby być prezentowany również za granicą, szczególnie w Niemczech ale także dla turystów zagranicznych odwiedzających Gdańsk.
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru