rada

Dodatkowe szkolenie dla Członków Rady

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Rady LGD, nieobecnych na pierwszym szkoleniu w dniu 30 maja 2016 r. lub tych, którzy nie zdali egzaminu, na dodatkowe szkolenie w dniu 07 czerwca 2016 (wtorek), o godz. 09.00 w biurze LGD w Lędowie.

Zakres szkolenia:

  1. LSR w zakresie diagnozy obszaru, analizy SWOT, cele, wskaźniki, plan działania i budżet.

Szkolenie zakończone zostanie testem. Członek Rady musi uzyskać minimum punktów, aby zdać egzamin. Zdanie egzaminu jest ważną kwestią, ze względu na realizację zobowiązań umowy ramowej.

Wszyscy członkowie Rady muszą zdać egzamin!

Obecność obowiązkowa.

udostępnij ten post