partnerow

Doradztwo w sprawie wniosków o pomoc

Szanowni Państwo,

W drugiej połowie roku na jesieni jest planowany nabór na działanie „Rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”

Na dzień dzisiejszy przewidywana kwota środków na nabór to 460 000,00 zł, aczkolwiek kwota ta może ulec zmianie.

W związku z tym, chętnych prosimy w pierwszej kolejności o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o warunkach pomocy: https://trzykrajobrazy.pl/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/

a także z dokumentami aplikacyjnymi: https://trzykrajobrazy.pl/rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-2/

udostępnij ten post