aktywizacyjne

Generator wniosków o przyznanie pomocy

W ostatnim czasie dostaliśmy informacje,  że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W związku z tym, przekazujemy link https://wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl/login/ , pod którym znajduje się Generator Wniosku dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Instrukcja postępowania:

Na wcześniej podany link należy się zarejestrować i podążać zgodnie z instrukcją. Wszystkie podane dane są powielane w odpowiednich polach tak wniosku jak i  biznesplanie. Równocześnie są obliczane odpowiednie parametry takie jak NPV i rentowność  przy planowanych  przychodach i kosztach.

Po wypełnieniu wniosku w wersji roboczej zapraszamy na konsultacje w biurze LGD zgłaszając się na mail kontakt@trzykrajobrazy.pl  z proponowaną datą i godziną przybycia.

Aby otrzymać punkty za doradztwo w ramach kryteriów wyboru należy oprócz szkoleń odbyć konsultacje indywidualne w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”.

Zapraszamy wszystkich od 12 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.

* Nieoficjalny planowany nabór odbędzie się w dniach 16-31 stycznia 2017r.
Ogłoszenia o naborach wraz z warunkami, które należy spełnić  ukażą się pomiędzy 27 a 31 grudnia 2016r. na stronie LGD https://trzykrajobrazy.pl/.

udostępnij ten post