nabory

Już niedługo nabory wniosków!

W naszym LGD “Trzy Krajobrazy” planujemy nabory wniosków o przyznanie pomocy. W drugiej połowie października 2018 ogłosimy 4 nabory wniosków. Czasu pozostało niewiele więc zainteresowanych zapraszamy już teraz na doradztwo do biura LGD.

Tematy planowanych naborów są następujące:

  • Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.
  • Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanychz wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.
  • Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru.
  • Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Szczegóły dotyczące terminów, warunków i kwot poszczególnych naborów zostaną przekazane wkrótce na naszej stronie. Warto śledzić ją uważnie.

udostępnij ten post