Statut i władze LGD “Trzy Krajobrazy”


Zarząd Stowarzyszenia

 1. Emilia Grzyb – Prezes
 2. Halina Wrocławska – Wice Prezes Zarządu
 3. Magda Woźniak – Członek Zarządu
 4. Iwona Dwojak – Członek Zarządu
 5. Ewa Knut – Członek Zarządu
 6. Danuta Janina Czerwińska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Skiba Teodozja – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Izabela Radzymirska – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Grażyna Badora – Członek Komisji Rewizyjnej

Rada:

 1. Katarzyna Górska – sektor publiczny – Przewodnicząca Rady
 2. Paweł Jaworski – sektor gospodarczy – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Olga Laskowska – sektor publiczny
 4. Bożena Daszewska- sektor gospodarczy
 5. Rafał Bielawa – sektor gospodarczy
 6. Zdzisław Gurda – sektor gospodarczy
 7. Jolanta Lipińska – sektor społeczny
 8. Urszula Kuffel-Otlewska – sektor społeczny
 9. Andrzej Chmielewski – sektor społeczny
 10. Anna Staniewicz – sektor mieszkańcy

Statut 

Statut LGD Trzy Krajobrazy – 18-12-2017

 

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru