aktywizacyjne

Konsultacje społeczne 2023 – ankieta skierowana do mieszkańców obszaru LGD „Trzy Krajobrazy”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu gdańskiego (bez gminy Przywidz) do współpracy w zakresie podnoszenia jakości życia na naszym obszarze przy udziale środków unijnych.

LGD „Trzy Krajobrazy” zamierza przesunąć środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju pomiędzy przedsięwzięciami. Konsultacje trwają do 14.02.2023 r.

W projekcie planowane są zmiany dotyczące przesunięcia wolnych środków finansowych, wynikających z przeliczenia euro ze wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć LSR w wysokości ok. 396 000,00 zł do przedsięwzięć:
” operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” – w związku z brakiem realizacji 1 wskaźnika produktu oraz 
„operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”, – uzupełnienie kwoty na nabór – brak możliwości przesunięcia tych środków na inne działanie, zablokowane przepisami UE
w związku z tym zweryfikowano także wskaźniki produktu i rezultatu.

Prosimy o wyrażenie opinii na temat projektowanych zmian w postaci ankiety.
Ankieta jest w pełni anonimowa i zajmie Państwu około 15 sekund:)

Kliknij tutaj: Wypełnij ankietę (ankieta została zakończona)

udostępnij ten post