aktywizacyjne

Konsultacje społeczne – ankieta skierowana do mieszkańców obszaru LGD „Trzy Krajobrazy”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu gdańskiego (bez gminy Przywidz) do współpracy w zakresie podnoszenia jakości życia na naszym obszarze przy udziale środków unijnych.

Przedkładamy do konsultacji projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” . Konsultacje trwają do 20.02.2019 roku. Badanie jest realizowane przez LGD „Trzy Krajobrazy”.

Zmiany w LSR powstały w wyniku corocznej ewaluacji realizacji Strategii.

Planuje się przesunięcie wolnych środków finansowych pomiędzy określonymi przedsięwzięciami, w związku z tym zweryfikowano także wskaźniki produktu i rezultatu.
Dokonano również analizy i ewaluacji narzędzi komunikacyjnych, służących do wprowadzania zmian w LSR, w ramach której stwierdzono dezaktualizację niektórych narzędzi i zaktualizowano załącznik nr 1 do LSR.

Wszystkie wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym na stronach: 40,41,59,65-70

Projekt zmian w LSR dostępny jest tutaj: LSR projekt zmian

Prosimy o wyrażenie opinii na temat projektowanych zmian w postaci ankiety.
Ankieta jest w pełni anonimowa.

Przejdź do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdatQOWtK-Dli0fgwyLzSobBkfWDibufAs7v9i5436Uz7UQGg/viewform?vc=0&c=0&w=1

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy również do Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach biura LGD.

Bardzo zależy nam na Państwa opinii, ponieważ to społeczność lokalna uczestniczy w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i będziemy wdzięczni za poświęcony czas.

udostępnij ten post