Konsultacje społeczne w Cedrach Wielkich – relacja

Wpis opublikowano: 17 sierpnia 2015

W dniu 10-08-2015 w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w gminie Cedry Wielkie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”, która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych grup społecznych, takich jak organizacje pozarządowe, samorząd oraz mieszkańcy obszaru wyrazili potrzeby i oczekiwania związane z przyszłym okresem programowania 2014-2020, wyrażali opinie na temat diagnozy obszaru oraz przeprowadzali analizę mocnych i słabych stron obszaru. Wnioski i sugestie uzyskane podczas spotkania będą przydatne w procesie tworzenia LSR na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy na pozostałe spotkania konsultacyjne, które odbędą się w pozostałych gminach obszaru LGD (Suchy Dąb, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Kolbudy) według harmonogramu dostępnego tutaj: trzykrajobrazy.pl/konsultacje-spoleczne/
Osoby, które nie mogły się znaleźć na konsultacjach, zapraszamy do udziału w ankiecie online dostępnej tuta:
Ankieta: konsultacje społeczne

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru