aktywizacyjne

Konsultacje społeczne – przesunięcie środków finansowych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu gdańskiego (bez gminy Przywidz) do współpracy w zakresie podnoszenia jakości życia na naszym obszarze przy udziale środków unijnych.

LGD „Trzy Krajobrazy” zamierza przesunąć środki finansowe, przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju pomiędzy przedsięwzięciami. Konsultacje trwają do 03.02.2020 roku.

W projekcie planowane są zmiany dotyczące przesunięcia wolnych środków finansowych ze wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć LSR w wysokości ok. 69 146, 99 zł. do przedsięwzięcia:” Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych” , w związku z tym zweryfikowano także wskaźniki produktu i rezultatu.

Prosimy o wyrażenie opinii na temat projektowanych zmian w postaci ankiety.
Ankieta jest w pełni anonimowa i zajmie Państwu około 30 sekund:)

WYPEŁNIJ ANKIETĘ – KLIKNIJ TUTAJ

udostępnij ten post