aktywizacyjne

Konsultacje społeczne – zmiany w LSR

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu gdańskiego (bez gminy Przywidz) do współpracy w zakresie podnoszenia jakości życia na naszym obszarze przy udziale środków unijnych.

LGD „Trzy Krajobrazy” będzie zwracać się o dodatkowe środki finansowe na realizację przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Po przeprowadzeniu analiz LGD planuje przeznaczyć dodatkowe środki na przedsięwzięcia:
„Projekty inwestycyjne w zakresie nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnej społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych wynikające z potrzeb społecznych”
a także zgodnie z wymogiem otrzymania dodatkowych środków 35% na przedsięwzięcie: „tworzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności turystycznej lub rekreacyjnej” oraz część środków na przedsięwzięcie „rozwój działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”.

W związku ze zwiększeniem budżetu nastąpi również podwyższenie wskaźników w/w przedsięwzięć.

Ankieta jest w pełni anonimowa i zajmie Państwu około 10 sekund:)

Badanie prowadzone jest do dnia 28 kwietnia 2021.

Kliknij: Wypełnij ankietę

udostępnij ten post