logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze 24/2021

OGŁOSZENIE NR 24/2021 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Czytaj więcej