logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Kultura

Nasz obszar ma bogatą i unikalną historię, która może wielu zaskoczyć. W oparciu o dziedzictwo kulturowe budujemy tożsamość mieszkańców, pragnąc wypełnić lukę cywilizacyjną po 45 roku. Sztandarowym dziełem jest spektakl teatralny „Wesele Żuławskie z XVII w.” pokazujący tradycje i obyczaje w dawnych wiekach.

Nasze projekty i działania

Wystawy
i wernisaże

Wydarzenia