spotkania

„LEADER – perspektywy na przyszłość”

W dniach 25-27 września niemal 400 przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski uczestniczyło w konferencji „LEADER – perspektywy na przyszłość”. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Rozmawiano przede wszystkim o przyszłości rozwoju obszarów wiejskich i podejściu LEADER w perspektywie finansowej 2021-2027. Ponadto, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w szeregu warsztatów, wskazujących kierunki usprawniania prac LGD oraz wizytach studyjnych podczas których prezentowane były projekty sfinansowane z PROW.

udostępnij ten post