logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Leader 2014-2020​

LEADER – to inicjatywa Unii Europejskiej zawarta w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którą realizują we wszystkich krajach Unii Europejskiej Lokalne Grupy Działania (LGD). Podstawą realizacji tej inicjatywy jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) zawierająca diagnozę naszego obszaru oraz wynikające z niej cele i działania.  
Może i Ty po zapoznaniu się z dokumentami zawartymi w menu będziesz chciał podjąć z nami współpracę i skorzystasz ze wsparcia UE. 

udostępnij ten post

Share on facebook
Share on print
Share on email