logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Leader 2021-2027

UWAGA!

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla beneficjentów została zakończona z powodu wyczerpania środków finansowych. Nie przewiduje się naborów wniosków w tym programie.

LGD jest na etapie przygotowywania się do realizacji następnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która nastąpi najwcześniej w pierwszej połowie roku 2025.

Poniżej zamieszczamy dokument – LSR, z którym mogą Państwo się zapoznać i zaplanować działania na kolejne lata. Zachęcamy do lektury!

https://trzykrajobrazy.pl/wp-content/uploads/2023/09/lsr-2021-2027-ostateczny-bs.pdf

 

LEADER – to inicjatywa Unii Europejskiej zawarta w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach tej inicjatywy LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje:

– poddziałanie 19.2 ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność”.  Podstawą realizacji są ogłaszane dla różnych grup społecznych nabory na poszczególne działania, realizujące poszczególne cele Lokalnej Strategii Rozwoju. 

– poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” (czerwiec 2019 – wrzesień 2021)- W ramach projektu współpracy z LGD Stolem oraz STK Kaszuby utworzono portal turystyczny www.3krajobrazygdanskie.com – Czytaj więcej

 

udostępnij ten post