tlum1

LGD „Trzy Krajobrazy” przedstawia efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Z dumą prezentujemy efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Krajobrazy” na lata 2014-2020. Dzięki współpracy z Gminami, Ośrodkami Kultury, Stowarzyszeniami, Fundacjami, osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami, nasz region wzbogacił się o liczne inicjatywy, które przyniosły korzyści lokalnej społeczności.

Projekty realizowane przez gminy

Nasze gminy aktywnie uczestniczyły w realizacji projektów, które miały na celu poprawę infrastruktury oraz jakości życia mieszkańców. Wśród zrealizowanych inwestycji znajdują się m.in.:

 • budowa i remonty placów zabaw oraz obiektów sportowych,
 • stworzenie miejsc rekreacyjnych i terenów zielonych.

Wkład ośrodków kultury

Ośrodki Kultury zorganizowały szereg inicjatyw kulturalnych, które miały na celu integrację społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki wsparciu LSR, zrealizowano:

 • festiwale i wydarzenia kulturalne,
 • warsztaty rękodzielnicze i artystyczne,
 • programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje działające na terenie naszego LGD zrealizowały projekty, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Do najważniejszych inicjatyw należą:

 • promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • projekty ekologiczne i prozdrowotne,
 • warsztaty i szkolenia dla mieszkańców.

Przedsiębiorcy i osoby fizyczne

Wsparcie przedsiębiorców i osób fizycznych pozwoliło na rozwój lokalnego rynku pracy oraz usług. Dzięki środkom z LSR, zrealizowano projekty takie jak:

 • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
 • modernizacja istniejących firm,
 • innowacyjne usługi na obszarze

W ramach projektów na przedsiębiorczość powstało ponad 92 miejsca pracy na obszarze!

Podsumowanie

Dzięki zrealizowanym projektom, nasz obszar wzbogacił się o infrastrukturę służącą lokalnej społeczności, usługi oferowane przez przedsiębiorców oraz oferty warsztatów i zajęć dla mieszkańców. Jesteśmy pełni uznania dla naszych beneficjentów i dziękujemy za wytrwałość w dążeniu do celu, aby wszystkim żyło się lepiej.

Nowa Strategia na horyzoncie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, którą będziemy realizować w nadchodzących latach. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się kontynuować rozwój naszego regionu i podnosić jakość życia jego mieszkańców.

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie, które pozwoliły nam zrealizować tak wiele wartościowych inicjatyw. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!

udostępnij ten post