tlum1

LGD „Trzy Krajobrazy” w trakcie przygotowywania wniosku na wsparcie przygotowawcze 2021-2027

LGD „Trzy Krajobrazy” planuje złożyć wniosek o wsparcie przygotowawcze, które ma na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, skierowanej do lokalnej społeczności.
W najbliższym czasie przystąpimy do spotkań i konsultacji z mieszkańcami naszego obszaru. Aby przystąpić do spotkań musimy przygotować:

1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR.

2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań.

Proszę śledzić naszą stronę oraz zachęcamy do czynnego udziału w naszych konsultacjach.

udostępnij ten post