logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Przedstawiamy Państwu Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014 – 2020. Jest to dokument, który powstał na bazie analizy obszaru LGD pod względem problemów i potrzeb jakie występują. W odpowiedzi na nie stawiamy konkretne cele, które pomogą zniwelować problemy i zaspokoić potrzeby.

Cele, w obecnie realizowanym programie LEADER 2014-2020, wyróżniamy trzy:

  1. rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wpływający na wzrost poziomu ekonomicznego obszaru i sprzyjający włączeniu społecznemu 
  2. samorealizująca się lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych
  3. obszar LGD atrakcyjny turystycznie.

Zachęcamy do lektury naszej LSR i do zapoznania się ze szczegółami naszej diagnozy i naszych celów.

udostępnij ten post