logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Zakończone nabory wniosków

Ogłoszenie o naborze 26/2023

Wyniki przeprowadzonej procedury oceny: Protokół z XVII Posiedzenia Rady Lista operacji zgodnych z LSR 26/2023 Lista operacji wybranych do finansowania 26/2023 Lista operacji niewybranych do finansowania 26/2023 Lokalna Grupa

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze nr 25/2023

Wyniki przeprowadzonej procedury oceny: Protokół z XVII Posiedzenia Rady Lista operacji zgodnych z LSR 25/2023 Lista operacji wybranych do finansowania 25/2023 Lista operacji niewybranych do finansowania 25/2023 Lokalna Grupa 

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze 24/2021

Wyniki oceny wniosków:Protokół z XV Posiedzenia Rady LGDLista operacji zgodnych z LSRLista operacji wybranych do finansowaniaLista operacji niewybranych do finansowania OGŁOSZENIE NR 24/2021 Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021

Wyniki oceny wniosków: Protokół z XV Posiedzenia Rady LGDLista operacji zgodnych z LSRLista operacji wybranych do finansowaniaLista operacji niewybranych do finansowania OGŁOSZENIE NR 23/2021 Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2019

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2019
Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 17/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowane przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 18/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnej, wykorzystujące: istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru, profesjonalistów z określonych dziedzin, w celu stworzenia zorganizowanych grup zainteresowań”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2019

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 22/2020

Wyniki oceny: Protokół z XIV Posiedzenia Rady LGDLista operacji zgodnych z LSR 22/2020Lista operacji wybranych do finansowania 22/2020Lista operacji niewybranych do finansowania 22/2020 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2020 Lokalna Grupa Działania

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nr 21/2020

Wyniki oceny: Protokół z XIV Posiedzenia Rady LGDLista operacji zgodnych z LSR 21/2020Lista operacji wybranych do finansowania 21/2020Lista operacji niewybranych do finansowania 21/2020 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 21/2020 Lokalna Grupa Działania

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 14/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu.”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 13/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru.”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 11/2018

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: „Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2017

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2017

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: „Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych ”

Czytaj więcej