logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Informacje i dokumenty związane ze wsparciem finansowym UE na lata 2014-2020 z LGD Trzy Krajobrazy

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „TRZY KRAJOBRAZY”
POZYSKAŁA NOWE ŚRODKI FINANSOWE NA DOTACJE UNIJNE

Z dotacji unijnych mogą skorzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, gminy z obszaru działania Lokalnej Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”  t.j.gmin: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, Cedry Wielkie i Kolbudy.

W ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, dotacje można otrzymać na przedsięwzięcia  związane z długofalowymi działaniami edukacyjnymi w obiektach publicznych, rozwojem turystyki i rekreacji, udostępnieniem obiektów o znaczeniu historycznym, promocją produktów lokalnych oraz tworzenia i rozwoju innowacyjnej działalności gospodarczej.

Łączny budżet do rozdysponowania wynosi 9 240 000,00 zł, z czego 50 % środków przeznaczonych jest na tworzenie miejsc pracy poprzez zakładanie i rozwój działalności gospodarczej.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD: 58 306 33 55

udostępnij ten post