logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Wzór obowiązkowej informacji o dofinansowaniu operacji dla beneficjentów podejścia LEADER

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z umowy o przyznanie pomocy należy w miejscu realizacji operacji umieścić tablicę/plakat informujący o przyznanym dofinansowaniu.

Tablicę umieszcza się w przypadku uzyskania dofinansowania powyżej 50 tyś Euro.

Natomiast tego typu informację należy umieścić na swojej stronie internetowej bez względu na wysokość otrzymanych środków.

Tablica musi mieć wymiar formatu A3.

udostępnij ten post