walne

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 12.12.18 r. – sprawozdanie

W dniu 12.12.2018 r. w Biurze LGD w Pruszczu Gdańskim odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy”. Uchwalono na nim wysokość składek członkowskich za rok 2019:

  • gminy – 1,30 zł od mieszkańca (zameldowanego na okres stały na terenie danej gminy wg stanu na 31.12.2018 r.)
  • instytucje kultury – 100 zł rocznie
  • przedsiębiorcy – 50 zł rocznie
  • organizacje pozarządowe – 30 zł rocznie
  • parafie  i związki wyznaniowe – 30 zł rocznie
  • osoby fizyczne – 30 zł rocznie

Wysokość składki dla członków, którzy przystąpią do stowarzyszenia po 30.06.2019 r., wynosi 50% stawki.

W trakcie wolnych wniosków przeprowadzono debatę na temat projektowanych zmian w LSR w zakresie projektu współpracy. Modyfikacje mają dotyczyć zmiany partnerów, w tym z zagranicznych na krajowych.

udostępnij ten post