walne

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Zdalne Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 22 grudnia 2021 r., godz. 16.00 za pomocą aplikacji SKYPE.

Zebranie dotyczy ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2022.

udostępnij ten post