walne

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 22 marca 2023 r.godz. 15.45 – I termin, II termin o godz.16.00 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, przy ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański.

Porządek obrad:

1. Przywitanie zebranych gości

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Zatwierdzenie porządku obrad 

5. Zatwierdzenie zmian w Statucie w związku z nowym okresem programowania – podjęcie uchwały 

6. Zatwierdzenie zmiany siedziby LGD- podjęcie uchwały

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie zebrania    

Serdecznie zapraszamy Członków LGD

udostępnij ten post