Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy” – 27.06.2018 r.

Wpis opublikowano: 25 czerwca 2018

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 27 czerwca 2018 r., godz. 16.30 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański.

Ze względu na wagę zebrania proszę o potwierdzenie przybycia na adres mailowy biuro@trzykrajobrazy.pl

Porządek obrad:

  1. Przywitanie zebranych gości
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Uzupełniające Wybory członka Rady LGD – podjęcie uchwały.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia
Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru