Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy” – 27.06.2018 r. – sprawozdanie

Wpis opublikowano: 28 czerwca 2018

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy”. Podczas spotkania przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady LGD Wybrany został pan Rafał Bielawa. Po tym wyborze  Rada LGD w nowym składzie spełniła wszystkie kryteria zapisane w Regulaminie Rady by móc pełnoprawnie funkcjonować.

Rada LGD po wyborach uzupełniających:

  1. Olga Laskowska – sektor publiczny
  2. Katarzyna Górska – sektor publiczny
  3. Bożena Daszewska- sektor gospodarczy
  4. Zdzisław Gurda – sektor gospodarczy
  5. Rafał Bielawa – sektor gospodarczy
  6. Jolanta Lipińska – sektor społeczny
  7. Urszula Kuffel-Otlewska – sektor społeczny
  8. Andrzej Chmielewski – sektor społeczny
  9. Paweł Jaworski – sektor gospodarczy
  10. Anna Staniewicz – sektor mieszkańcy

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru