walne

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy” – 27.06.2018 r.

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 27 czerwca 2018 r., godz. 16.30 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański.

Ze względu na wagę zebrania proszę o potwierdzenie przybycia na adres mailowy biuro@trzykrajobrazy.pl

Porządek obrad:

Przywitanie zebranych gości
Wybór Przewodniczącego Zebrania
Wybór komisji skrutacyjnej
Zatwierdzenie porządku obrad
Uzupełniające Wybory członka Rady LGD – podjęcie uchwały.
Wolne wnioski
Zamknięcie posiedzenia

udostępnij ten post